Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TWÓJ PROJEKT Kamila Dereszewska z siedzibą w Bydgoszczy, Plac Wolności 5/2, 85-004 Bydgoszcz, tel. 52/341 31 30, e-mail biuro@twojprojekt.pl
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zamówienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego przez TWÓJ PROJEKT Kamila Dereszewska oraz jego partnerów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych).
 4. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody.
 5. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres biuro@twojprojekt.pl
 6. Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta użytkowników oraz realizowane są zamówienia, którzy przekazują Państwu informacje handlowe i marketingowe, a także świadczą usługi kurierskie oraz pocztowe.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od realizacji zamówienia, a w przypadku przetwarzania opartego na Państwa zgodzie – do chwili jej cofnięcia lub ustania celu, dla którego została zebrana.
 8. Mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przez nas przetwarzane),
  2. sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
  3. uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
  4. przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),
  5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
  6. usunięcia danych osobowych.
 9. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
 10. Z praw, o których mowa w pkt 8 i 9, można skorzystać wysyłając maila na adres biuro@twojprojekt.pl
 11. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych (https://giodo.gov.pl/pl/493).
 12. W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.