Close Uwaga! Strona twojprojekt.pl korzysta z danych zapisywanych w plikach cookies. W każdej chwili możesz zablokować wykorzystywanie plików cookies przez twoją przeglądarkę czytaj więcej

Przydomowa oczyszczalnia scieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to zespoły urządzeń służących do neutralizacji ścieków wytwarzanych w domach lub małym skupiskach domów, do których nie została doprowadzona sieć kanalizacyjna. Z powodzeniem zastępują, często nieszczelne, szamba. Są proste w montażu i eksploatacji, tanie w utrzymaniu i ekologiczne. Funkcjonowanie oczyszczalni opiera się działaniu bakterii, biologicznie rozkładających ścieki. Woda po oczyszczeniu ma drugą klasę czystości i odpowiada normom polskim i unijnym.

W zależności od istniejących warunków na danym terenie, np. poziomu wód gruntowych, wielkości działki, możliwe jest zastosowanie różnych rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków:

Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym

Oczyszczalnie drenażowe uważane się za najprostsze. Skladają się z separatora tluszczów (fakultatywnie), osadnika gnilnego, rur PCV, studzienki rozdzielczej, rury drenażowej, napowietrzenia. Główne zalety oczyszczalni z drenażem rozsączającym:

 • prosta konstrukcja,
 • niskie koszty zakupu urządzeń,
 • nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani nadzoru (praktycznie bezobsługowa),
 • duża odporność na nierównomierności w dopływie ścieków,
 • niskie koszty eksploatacji;
 • długa żywotność urządzeń,
 • niska awaryjność, o ile przestrzegane są zalecenia producenta co do prawidłowej eksploatacji oraz okresowych przeglądów najważniejszych elementów,

Główne wady oczyszczalni z drenażem rozsączającym:

 • stosunkowo duża powierzchnia działki niezbędna do jej instalacji,
 • brak kontroli sprawności (efektów oczyszczania) ze względu na to, iż dreny są ułożone w ziemi, bardzo trudny jest pobór próbek do badania efektywności oczyszczania, jak również jakakolwiek regulacja zachodzących procesów,
 • istnieje poważne ryzyko związane ze zmianami fizyko-biologicznymi, które mogą mieć miejsce niezależnie od człowieka,
 • sumienne i bezsprzecznie wymagane stosowanie biopreparatów w celu utrzymania odpowiedniej jakości flory bakteryjnej,
 • możliwość przewymiarowania podczas projektowania.

Oczyszczalnie z filtrem piaskowym

Tego rodzaju oczyszczalnie stosuje się w przypadku gruntu za bardzo przepuszczającego lub gruntu nieprzepuszczalnego.

Główne zalety oczyszczalni z filtrem piaskowym:

 • prosta konstrukcja,
 • niskie koszty zakupu oczyszczalni,
 • duża odporność związana z nierównomiernością w dopływie ścieków,
 • niskie koszty eksploatacji (ewentualnie, o ile występuje przepompownia - koszty energii elektrycznej związanej z pracą pompy pływakowej),
 • możliwość gospodarczego wykorzystania ścieków oczyszczonych (np. do podlewania trawnika, mycia samochodu, etc.).

Główne wady oczyszczalni z filtrem piaskowym:

 • stosunkowo duża powierzchnia niezbędna do jej instalacji (podobna jak w przypadku drenażu rozsączającego),
 • wyższe koszty i większy nakład pracy związany z wykonaniem filtra piaskowego.
 • konieczność wykonania zabezpieczenia przed uszkodzeniem filtra piaskowego przez czynniki atmosferyczne np. poprzez palikowanie obrzeży filtra lub czynniki mechaniczne (zwierzęta gospodarcze, etc) poprzez wykonanie ogrodzenia.

Oczyszcalnie z filtrem gruntowo – roślinnym

Oczyszczalnie gruntowo - roslinne są urządzeniami, ktore uważa się za sztuczne ekosystemy bagienne. Ścieki oczyszcza się poprzez zachodzące procesy biochemiczne oraz filtrację.

Główne zalety oczyszczalni roślinno-gruntowych:

 • prosta konstrukcja,
 • bardzo wysoka sprawność (redukcja zanieczyszczeń),
 • możliwość wykorzystania (zagospodarowania) filtra jako elementu dekoracyjnego na działce,
 • możliwość wykorzystania lokalnej roślinności bagiennej,
 • duża odporność na nierównomierność, a nawet okresowy brak w dopływie ścieków,
 • możliwość wykorzystania istniejącego szamba (o ile jest ono szczelne),
 • możliwość wykorzystania gospodarczego oczyszczonych ścieków.

Główne wady oczyszczalni roślinno-gruntowych:

 • stosunkowo duża powierzchnia niezbędna do wykonania filtra,
 • wysoki koszt zakupu folii, pompy, wypełnienia filtra,
 • konieczność zakupu roślin do nasadzeń na filtrze.

Oczyszczalnie ze złożem biologicznym

Złoża biologiczne są to urządzenia, w których do oczyszczania ścieków wykorzystuje się naturalne, tlenowe procesy rozkładu biochemicznego zanieczyszczeń przebiegajace na specjalnym wypełnieniu.

Najważniejsze zalety złoża biologicznego w stosunku do innych rozwiązań, to:

 • duża odporność na nierównomierności w dopływie ścieków,
 • wysoka odporność na zmienne temperatury zewnętrzne,
 • wysoka redukcja zanieczyszczeń (powyżej 95%),
 • brak konieczności posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad zastosowanym,
 • długa żywotność urządzeń,
 • niskie koszty eksploatacji;
 • niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania złoża biologicznego (uwzględniając osadnik, zbiornik ze złożem oraz rurę łączącą obydwa zbiorniki - ok. 1,5 - 2 m), potrzebujemy ok. 8 m2 (przy założeniu stałej liczby mieszkańców - 5 osób lub osadnika o pojemności 2 m3). Zachowując powyższe założenia, oczyszczalnia drenażowa zajęłaby ok. 72 - 80 m2.

Główną wadą oczyszczalni ze złożem biologicznym jest konieczność czyszczenia/przepłukiwania wypełnienia złoża, bądź wymiany części mechanicznych potencjalnie najbardziej narażonych na zużycie.

Oczyszczalnie z osadem czynnym

Przy pierwszym uruchomieniu inicjuje się powstanie mikroorganizmów (kłaczków osadu) poprzez zastosowanie specjalnych biopreparatów.

Główne zalety oczyszczalni z osadem czynnym:

 • wysoka redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach (w znacznym stopniu zachodzi także unieszkodliwienie wirusów, bakterii, oraz innych mikroorganizmów),
 • mała powierzchnia niezbędna do jej montażu,
 • długa żywotność urządzeń,
 • bardzo dobre napowietrzenie ścieków (przez co uzyskujemy wyższą redukcję zanieczyszczeń),
 • równomierne i stabilne oczyszczanie ścieków ,
 • możliwość gospodarczego wykorzystania ścieków oczyszczonych

Główne wady oczyszczalni z osadem czynnym:

 • wyższe koszty związane z eksploatacją, związane z poborem energii elektrycznej, ewentualnym zakupem preparatów wspomagających procesy oczyszczania oraz z pracą pompy przepompowującej osad,
 • duża wrażliwość na nierównomierności w dopływie ścieków,
 • duża wrażliwość na okresowy brak energii elektrycznej,
 • konieczność przeszkolenia potencjalnego użytkownika co do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni,
 • potencjalnie większa awaryjność elementów mechanicznych.
Close_icon

Newsletter TwojProjekt.pl

Zamknij to okno